UR VERKSAMHETEN:

1982: Skeppsrådet hyr in sig hos staden Jakobstad i ”Böckelmanska huset” – Loveret 14, nuvarande ”Skorpan”.

1983: Rådet köper in livräddningsbåten ”Bamsen” från ett skrotningsvarv i Nådendal och iståndsätter den.

1989: Initiativ tas till en kårhistorik. Fredrik Sandelin utses att skriva den. Till hjälp har han en redaktion bestående av skeppsråd och sjöscouter. Den utkommer i februari 1993 med titeln ”Vågspel”.

1996: Sjöscouterna – ekonomiskt stödda av Skeppsrådet – köper av staden fastigheterna ”Korken” (Hamngatan 14) och ”Lovart” (Loveret 10) på arrenderad mark.

1997 – 2001: Skeppsrådet lämnar Böckelmanska huset och flyttar in i Lovart för en 4-årig restaurering. Kostnader ca 40 000 €, talkotimmar ca 5000.

2002 – 2011: Sjöscoutkåren flyttar sin verksamhet till Lovart och ett långt och kostsamt arbete inleds för att rädda det anrika kårlokalshuset. Kostnad ca 65 000 €, talkotimmar ca 10 000.

2009: Skeppsrådet förnyar plank mot lekparken och Loveretgränden. Staden bekostar materialet.

2011: Sjöscoutkåren ”flyttar hem” igen. Skeppsrådet får Ebba Brahesamfundets diplom och dosör för bevarandet av värdefulla byggnader.

2011 – 2015: SR återupptar ombyggnad och sanering av Lovart med bod.

PÅGÅENDE  och PLANERADE ARBETEN:

Genomgång och sanering av arkiv.

Takförnyelse och reparation av brädfodring på ”Boden”.

Ny port mot Hamngatan.

Ombyggnad och takförnyelse av Korkens uthus.

Trädfällning på Korkens gård.

Slutföra arbetet med ”Bamsens” förnyelse.

Annonser