Snart e de igen!
Lämplig klapp till någon som ännu inte äger Sjöscouternas historik 1932-1992, ett blått Vågspel på 160 sidor samlad historia som gavs ut till kårens 60-årsjubileum (utarbetad och skriven av Fredrik Sandelin med hjälp av en 5-rådiga redaktion). Kan beställas här via Facebook eller via min e-post hans.sandelin@multi.fi genom att uppge adress . Vi sänder boken och du får en inbetalningsavi om 30 euro till Skeppsrådskontot. Lovar snarast sända några bilder från verket. Hau-hau därute! Hasse S

Nu finns vi på FB som en sluten grupp, kolla om du är med.

Om inte kontakta Bo Isomaa eller C J Björk

Annonser