Vad har Skeppsrådet sysslat med sedan 1982 – några plock ur loggboken

UR VERKSAMHETEN:

1982: Skeppsrådet hyr in sig hos staden Jakobstad i ”Böckelmanska huset” – Loveret 14, nuvarande ”Skorpan”.

1983: Rådet köper in livräddningsbåten ”Bamsen” från ett skrotningsvarv i Nådendal och iståndsätter den.

1989: Initiativ tas till en kårhistorik. Fredrik Sandelin utses att skriva den. Till hjälp har han en redaktion bestående av skeppsråd och sjöscouter. Den utkommer i februari 1993 med titeln ”Vågspel”.

1996: Sjöscouterna – ekonomiskt stödda av Skeppsrådet – köper av staden fastigheterna ”Korken” (Hamngatan 14) och ”Lovart” (Loveret 10) på arrenderad mark.

1997 – 2001: Skeppsrådet lämnar Böckelmanska huset och flyttar in i Lovart för en 4-årig restaurering. Kostnader ca 40 000 €, talkotimmar ca 5000.

2002 – 2011: Sjöscoutkåren flyttar sin verksamhet till Lovart och ett långt och kostsamt arbete inleds för att rädda det anrika kårlokalshuset. Kostnad ca 65 000 €, talkotimmar ca 10 000.

2009: Skeppsrådet förnyar plank mot lekparken och Loveretgränden. Staden bekostar materialet.

2011: Sjöscoutkåren ”flyttar hem” igen. Skeppsrådet får Ebba Brahesamfundets diplom och dosör för bevarandet av värdefulla byggnader.

2011 – 2015: SR återupptar ombyggnad och sanering av Lovart med bod.

PÅGÅENDE  och PLANERADE ARBETEN:

Genomgång och sanering av arkiv.

Takförnyelse och reparation av brädfodring på ”Boden”.

Ny port mot Hamngatan.

Ombyggnad och takförnyelse av Korkens uthus.

Trädfällning på Korkens gård.

Slutföra arbetet med ”Bamsens” förnyelse.

Annonser

Nu inleder vi verksamheten efter sommaren

Skeppsrådet inleder verksamheten efter sommarpausen inkommande tisdag den 23 augusti kl. 18 på Lovart. Vi diskuterar höstens verksamhet som förstås kommer att innehålla fortsatt talko-arbete för att hålla skeppskvarterets byggnader i skick men med ryms även andra aktiviteter. En aktuell fråga är en eventuell renovering av skjulet på Korkens tomt . Nya och gamla medlemmar är välkomna med i verksamheten. Häng med i lovart inkommande tisdag! Bo /Tjali

Sjöscouternas historik 1932-1992

Snart e de igen!
Lämplig klapp till någon som ännu inte äger Sjöscouternas historik 1932-1992, ett blått Vågspel på 160 sidor samlad historia som gavs ut till kårens 60-årsjubileum (utarbetad och skriven av Fredrik Sandelin med hjälp av en 5-rådiga redaktion). Kan beställas här via Facebook eller via min e-post hans.sandelin@multi.fi genom att uppge adress . Vi sänder boken och du får en inbetalningsavi om 30 euro till Skeppsrådskontot. Lovar snarast sända några bilder från verket. Hau-hau därute! Hasse S

Nu finns vi på FB som en sluten grupp, kolla om du är med.

Om inte kontakta Bo Isomaa eller C J Björk